Co je IFS?

  • Internal Family Systems (IFS) je moderní psychoterapeutický směr, který vznikl 80. letech.
  • IFS předpokládá, že naše mysl se skládá z různých částí, které spolu komunikují.
  • Je uznávaný americkou asociací pro psychoterapii a je zařazen jako evidence-based practice.
  • Zakladatel tohoto přístupu je doktor Richard Schwartz.
  • Online komunita IFS má více jak 2000 členů.

O Internal Family Systems

IFS jednoduše předpokládá, že na mysl lze nahlížet jako na souhru různých „částí“ nebo podosobností, kdy každá z těchto část může mít svou vlastní perspektivu, potřeby, záměry, vzpomínky, … . To není nová myšlenka – už s ní přišel Jung (1969) nebo ještě výrazněji Assagioli (1975) či Perls (1951), Hermans (2004) a mnoho dalších. Jádrovou zásadou je, že každá část má určitou smysluplnou funkci, dokonce i pokud je jednání nebo jeho dopad na první pohled kontraproduktivní či dysfunkční. To znamená, že není dobré s „částí“ bojovat, zkoušet eliminovat či ji patologizovat. IFS podporuje vnitřní propojení a harmonii mezi částmiNázev přístupu vychází z odkazu na strategickou rodinou terapii. Části mysli však nereprezentují rodinné příslušníky – v tomto je název přístupu lehce zavádějící – jde spíše o důraz na systémovou perspektivu, skrze kterou se Schwartz dívá na lidskou mysl (Earley, 2009, s. 307). Z tohoto důvodu by bylo příhodnější mluvit o terapii vnitřního systému či systémů.

IFS pracuje s několika základními předpoklady:

  • Lidská mysl lze nahlížet jako mnohost „částí“.
  • Každý může zažívat stav „celistvosti Self“ (Já), kdy subjektivně zažívá sjednocení jednotlivých částí a záměrů své mysli.
  • Fungování částí je pro člověka prospěšné do té míry, dokud nevyvolávají extrémní chování. Není užitečné označovat jakoukoliv část jako „špatnou“. Terapie pomáhá částem komunikovat a nacházet své přirozené (ne-extrémní) role.
  • Rozvoj vnitřní „rodiny“ vede k osobnosntímů rozvoji a růstu. Interakce mezi částmi se stávají více pružné a funkční.

Jak uvádí někteří IFS terapeuté (zde), elegantní, metaforické připodobnění pohledu IFS zprostředkovává např. film „V hlavě“ (Inside Out):

Zde pak najdete základní informace o IFS: